Onze missie

Elk kind moet simpelweg gewoon kind kunnen zijn. Helaas start niet elk kind met hetzelfde rugzakje in het leven, denk maar aan dakloze kinderen en kinderen in kwetsbare (thuis)situaties. Onze vzw wil iets betekenen in het leven van deze kinderen via onze zomerkampen en andere activiteiten. Omdat we weten dat zinvolle vrijetijdsactiviteiten bijdragen aan een betere cognitieve en sociale ontwikkeling.

We vinden dat elk kind het recht heeft om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten, ongeacht zijn of haar bijzondere leefomstandigheden. Helaas worden kinderen van dakloze ouders en kinderen uit gezinnen met beperkte financiële middelen vaak over het hoofd gezien en staan ze er bijna altijd alleen voor. Door deze kinderen niet uit te sluiten, geven we hen hun gevoel van eigenwaarde terug.

We ondersteunen een grote groep kwetsbare kinderen én versterken hen in hun groeiproces, zodat ze opgroeien tot zelfverzekerde en zelfbewuste volwassenen. Tijdens onze activiteiten kunnen ze even ontsnappen aan hun dagdagelijkse strijd op straat of in hun kansarm gezin.

Daarnaast zetten we ons actief in voor het recht op onderwijs, dat helaas nog steeds niet voor ieder kind vanzelfsprekend is. Het zijn juist de kinderen die deelnemen aan onze activiteiten die moeite hebben om naar school te gaan. Om dit te veranderen, brengen we hen op een speelse manier in contact met het onderwijs. We leggen de nadruk op zelfontplooiing en geven hen de kans om zich op een volwaardige manier te ontwikkelen.

Als vzw zetten we ons in voor de rechten en het welzijn van kansarme kinderen en bouwen we verder aan onze voortrekkersrol. Samen creëren we een omgeving waarin ze kunnen gedijen, weer gewoon kind kunnen zijn en gelijke kansen krijgen om te groeien, ongeacht hun achtergrond.

Omdat deze kinderen onze aandacht meer dan waard zijn!

 

 

Verklaring over cookies