Vrijwilligers

We vinden het belangrijk om ruimte te creëren waar alles in alle openheid gezegd kan en mag worden. We willen niemand afrekenen op zijn of haar tekortkomingen, laat staan op wie hij of zij toevallig is. We zijn er ons ten volle van bewust dat er in elke persoonlijkheid een immense kracht schuil gaat en dat éénieder van ons een bijzonder talent heeft.

We zijn een 100% vrijwilligersorganisatie die zich belangeloos, onbezoldigd en volledig ten dienste stelt om de belangen van kwetsbare kinderen te verdedigen. Met als enige doel om een streepje zon in het leven van een grote groep vergeten kinderen te brengen.

Bij ons telt elke stem en is ze bovendien gelijkwaardig. Als vereniging verbinden we ons ertoe om in een sfeer van verbondenheid de basiswaarden vrijheid, gelijkheid en solidariteit om te zetten naar de praktijk.

Wij zoeken jou - klik hier!

Verklaring over cookies