Vrijwilligers

De vzw Vergeet de Kinderen Niet! is een 100% vrijwilligersorganisatie die zich belangeloos en onbezoldigd inzet om de belangen van kwetsbare kinderen te verdedigen.

We richten ons niet alleen tot dakloze kinderen maar zeker ook naar kinderen die zich in een precaire (thuis)situatie bevinden. Binnen onze werking vinden we het belangrijk om ruimte te creëren waar alles in alle openheid gezegd kan en mag worden. Bovendien vinden we het belangrijk om niemand af te rekenen op zijn of haar tekortkomingen, laat staan op wie hij of zij toevallig is. We zijn er ons ten volle van bewust dat er in elke persoonlijkheid een immense kracht schuilgaat.

Elke stem telt en is gelijkwaardig. Als vereniging verbinden we ons ertoe om in een sfeer van verbondenheid de basiswaarden vrijheid, gelijkheid en solidariteit om te zetten naar de praktijk. Op die manier willen wij een streepje zon brengen in het leven van een grote groep vergeten kinderen.

Wij zoeken jou!

Verklaring over cookies