Leer ons kennen

De vzw Vergeet de Kinderen Niet! zag in 2013 het levenslicht en is een initiatief dat 100% gedragen wordt door vrijwilligers. Het doel dat we voor ogen hadden was om op een laagdrempelige manier vrijetijdsactiviteiten te organiseren voor dakloze kinderen en voor kinderen van ouders met een beperkt financieel inkomen. 

De vrijwilligers die verbonden zijn aan de vzw Vergeet de Kinderen Niet! willen kinderen opnieuw kind laten zijn en hen een fijne, zorgeloze maar bovenal vrolijke tijd bezorgen - iets wat maar al te vaak als vanzelfsprekend beschouwd wordt, maar dat in de praktijk zeker niet is. Want kinderarmoede - evenals armoede in het algemeen - blijft fel toenemen en dat niet alleen in de Denderstreek. 

Alle vrijwilligers geven iedere keer weer het beste van zichzelf voor een grote groep kwetsbare kinderen. We streven ernaar om in een sfeer van verbondenheid, openheid en vertrouwen met elkaar tot het uiterste te gaan. 

Intussen zijn we voortrekkers geworden in de strijd tegen kinderarmoede. We slagen er dan ook steeds meer in om iedereen een steentje te laten bijdragen aan ons project.

Bovendien hebben onze vrijwilligers de afgelopen jaren getoond hoe je als burger mee het verschil kan maken. En daar komen tonnen daadkracht, doorzettingsvermogen en energie bij kijken. Dat zijn de dakloze kinderen die we bereiken meer dan waard.  

 

Letterbende                                                                                                     Vrijwilligers

Verklaring over cookies