Leer ons kennen

Na jaren van dromen zag in 2013 de vzw Vergeet de Kinderen Niet! het levenslicht. Het is een initiatief dat 100% gedragen wordt door een bende enthousiaste vrijwilligers. Met als enige doel om op een laagdrempelige manier een vrijetijdsaanbod te creëren voor dakloze kinderen en voor kinderen van ouders met een beperkt financieel inkomen.

Alle vrijwilligers die verbonden zijn aan de vzw Vergeet de Kinderen Niet! willen de kinderen opnieuw kind laten zijn en hen een fijne, zorgeloze en bovenal een vrolijke tijd bezorgen - iets wat maar al te vaak als vanzelfsprekend beschouwd wordt, maar dat in de praktijk zeker niet is. Kinderarmoede, evenals armoede in het algemeen, neemt de afgelopen jaren alleen maar toe en dat lang niet alleen in onze Denderstreek.

Inmiddels bereiken we een grote groep kwetsbare kinderen waar we iedere keer weer het beste van onszelf voor geven. We vinden het erg belangrijk om in een sfeer van verbondenheid, openheid en vertrouwen samen tot het uiterste te gaan. Bovendien hebben we de afgelopen jaren vooral laten zien dat wij in onze hoedanigheid van burger zeker mee het verschil kunnen maken.

We slagen er dan ook steeds meer in om iedereen een steentje te laten bijdragen aan ons project en hebben inmiddels een voortrekkersmodel uitgebouwd op vlak van vrijetijdsparticipatie voor kinderen in kwetsbare gezinnen. Omdat deze kinderen onze aandacht meer dan waard zijn. 

 

Letterbende                                                                                                     Vrijwilligers

Verklaring over cookies