Onze missie

Na de oprichting van de vzw Vergeet de Kinderen Niet! werd al gauw duidelijk dat we nog meer wilden betekenen voor dakloze kinderen. En dus organiseerden we in 2014 voor het eerst een echt Zomerkamp.

Waarom? Wij vinden dat ieder kind het recht heeft om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten, ongeacht zijn of haar bijzondere leefomstandigheden. Kinderen van dakloze ouders en kinderen van ouders met een beperkt financieel inkomen tellen vaak niet mee in onze maatschappij. Zij zijn altijd op zichzelf aangewezen. 

Helaas start niet elk kind met hetzefde rugzakje in het leven. Tijdens ons Zomerkamp en andere activiteiten willen we kansarme kinderen op een speelse manier versterken. Zinvolle vrijetijdsactiviteiten zorgen immers voor een betere cognitieve en sociale ontwikkeling. Voor ons verdient elk kind het om gewoon kind te kunnen zijn. 

Door hen niet uit te sluiten geven we hen hun gevoel van eigenwaarde terug. Bovendien zorgen we er voor dat ze kunnen opgroeien tot mondige volwassenen. En krijgen ze tijdens onze activiteiten letterlijk de tijd om even te ontsnappen aan hun dagdagelijks leven op straat. We willen deze kwetsbare groep kinderen ondersteunen én versterken in hun groeiproces met als doel om ze te laten opgroeien tot autonome en zelfbewuste volwassenen. 

Tot slot zetten wij actief in op het recht op onderwijs. Dit is helaas nog geen verworven recht voor ieder kind. En het zijn precies de kinderen die aan onze activiteiten deenemen die moeilijk op de schoolbanken geraken. Om dit te veranderen, brengen we hen spelenderwijs in contact met onderwijs. Daarbij stellen we niet alleen de gedachte van zelfontplooiing centraal, maar ijveren we er ook voor dat de meest kwetsbare groepen in onze samenleving, zoals onder meer dakloze kinderen, de kans krijgen om zich op een volwaardige manier te ontwikkelen.

 

 

Verklaring over cookies