Huiswerk op wielen

Wat vooraf ging :

Covid-19. Ofwel het nieuws dat we voortaan afgezonderd van elkaar onze dagen zouden moeten doorbrengen. Want er drong immers een virus onze samenleving binnen. Een virus dat tot dan toe in volle verwijdering van ons was gebleven. Een virus dat in staat is om ons samenlevingsmodel in vraag te stellen. Een virus dat de vele mankementen in onze samenleving genadeloos bloot zou leggen. Het zijn mankementen die we vanuit onze rol binnen de vzw Vergeet de Kinderen Niet! maar al te goed wisten te benoemen. Daar hadden wij dit virus niet voor nodig.

Al gauw werden we geconfronteerd met de pijn die dit virus, bij de vele jonge kinderen die we bereiken, zou aanrichten. We spreken dan niet zozeer over de fysieke dan wel de mentale pijn. Dit zijn immers kinderen wier ouders dakloos zijn. Het zijn kinderen die zich in een precaire (thuis)situatie bevinden. Maar bovenal zijn dit kinderen die in “normale” omstandigheden al buiten ons samenlevingsmodel vallen. Het zijn kinderen die amper adem durven te halen. Omdat ze bang zijn voor de gevolgen ervan. Hun pijn werd de afgelopen maanden zo tastbaar dat we niet anders konden dan het op te pikken en er concreet mee aan de slag te gaan.

De concrete situatie :

We kozen er bewust voor om tijdens de lockdown de vele dakloze kinderen die ons land telt niet te negeren. En hielpen hen waar we konden. In eerste plaats met de online huistaken die ze hadden. We zochten en vonden gelukkig een aantal laptops en tablets. Wekelijks voorzagen we een moment waarop we de kinderen individueel konden bijstaan. Tijdens die eerste lockdown hadden wij bijzonder veel geluk. Want ... de zon scheen volop! En daar hebben we dan ook gretig gebruik van gemaakt.

Het trof ons allemaal erg hard dat we tijdens de Covid-19 pandemie van medio maart tot op vandaag dakloze kinderen wekelijks bijles geven op straat. We beseffen zeer goed dat de straat van iedereen is, maar wisten ook dat kwetsbare kinderen in eerste plaats nood hebben aan een omgeving die veilig is en waarin ze bovendien ten volle zichzelf kunnen en mogen zijn. 

En zo begonnen we aan een plan te werken dat gaandeweg in de richting van een huiswerkmobiel is geëvolueerd. Dat schoolse vaardigheden uitermate belangrijk zijn voor de kinderen die we bereiken behoeft geen verdere uitleg; dat vertrouwdheid, continuïteit, opvolging en warmte minstens even belangrijke pijlers zijn allicht ook niet.  Een regenachtige herfst- of ijzige winterdag mag ons daarbij in geen geval tegenhouden.

Dankzij een aantal sterke schouders kunnen we dit plan dan ook eindelijk realiseren. 

 

Wat kan jij doen?

Om dit project op wielen op een duurzame manier verder te kunnen uitbouwen zijn we nog op zoek naar hulp. Zowel in de vorm van een helpende hand als in de vorm van financiele steun (alle kleine beetjes zijn welkom). 

Registreren als vrijwilliger kan via dit formulier : https://vergeetdekinderenniet.be/nl/leer-ons-kennen/word-vrijwilliger

Een financiële bijdrage leveren kan via ons bankrekeningnummer : BE 18 6511 7929 1065 - fiscale attesten worden automatisch afgeleverd.

 

Huiswerkmobiel

 

 

 

Verklaring over cookies